Biomarkörer och omikdata

Biomarkörer och framsteg inom genomik, proteomik och metabolomik har revolutionerat både medicin och biologi. För det mesta går den statistiska analysen av sådana data långt bortom vad som lärs ut i grundkurser i statistik. Ofta mäts många biomarkörer på samma gång, eller över tid. Komplicerade samband och regulatoriska nätverk är vanliga. Ibland finns stora problem med mätvärden under detektionsgränser. Den statistiska analysen blir komplicerad och utförs tyvärr ofta av personer som inte har rätt kompetens.

Jag har stor erfarenhet av statistisk analys av biomarkörsdata, i samarbeten med både forskare och företag, och har publicerat flera artiklar med nya statistiska metoder för omikdata. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er att få ut mer av era data.

Exempel på tjänster:

  • Identifiering av biomarkörer för sjukdomar
  • Prediktion av utfall baserat på biomarkörsnivåer
  • Jämförelse av biomarkörsnivåer för olika grupper
  • Analys av samspel mellan olika biomarkörer
  • Hjälp med planering av biomarkörsstudier