Tidigare uppdrag

Exempel på tidigare uppdrag:


Dataanalys och utveckling av smarta algoritmer för mjölkningsrobotar

Rådgivning kring utveckling av analys- och prognosverksamhet

Analys och visualisering av stora datamängder

Rådgivning kring utveckling av dataanalyser och prognoser


Utveckling av system med artificiell intelligens för mjölkindustrin

Utbildning inom maskininlärning och AI

Utveckling av system för automatiserad dataanalys

Rådgivning och metodutveckling kring viktade urval


Statistisk analys av biomarkörsdata


Workshop i statistik


Statistisk analys för business intelligence


Statistisk analys av biomarkörsdata över tid

Utveckling av mjukvara för analys av mikrobiologiska data

Statistisk analys av kliniska studier och enkätstudier

Analys av biomarkörsdata från kliniska studier

Analys av miljökemiska mätningar


Statistisk analys av neuropsykologiska experiment

Leder projekt inom onlinebaserad undervisning i statistik och matematik


Statistisk modellering av data från högteknologiska sensorer


Statistisk analys inom bl.a. kärnbränslehantering, cancer, antibiotikaresistens och flödeskemi


Matematisk problemlösning för musikvideoproduktion