Prognoser och beslutsstöd

Behovet av prognoser och beslutsstöd finns inom alla områden. En kommun kan undra hur stor efterfrågan på förskoleplatser det kommer finnas om fem år. Ett företag undrar hur deras vinst skulle förändras efter en omstrukturering. En läkare undrar om ett nytt blodprov kan ge svar på om en patient har en sjukdom, medan en annan undrar hur stora besvär patienten kan tänkas ha om ett år. En mjölkbonde undrar om det är bäst att inseminera en ko nu eller om två månader.

Statistiska modeller ger bättre prognoser och bättre beslutsstöd. De ger mer än bara kvalificerade gissningar – de kan också säga hur stor osäkerheten i prognosen är eller vad det mesta extrema men fortfarande troliga utfallet är.

Jag har under flera år utarbetat prognoser och beslutsstöd åt företag såväl som för sjukvården. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er att få ut mer av era data.