Miljökemidata

I miljökemiska undersökningar mäts ofta halten av kemikalier i jord- eller vattenprover. Det är vanligt att många olika kemikalier undersöks och att proven samlas in på olika platser eller vid olika tidpunkter. Ibland finns stora problem med mätvärden under detektionsgränser.

Jag har stor vana av att hantera data med de problem som hör miljömätningar till, och har publicerat flera artiklar om kemometri och statistiska metoder för att hantera multivariata data och mätvärden under detektionsgränser. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er att få ut mer av era data.

Exempel på tjänster:

  • Multivariat analys
  • Statistisk analys av mätvärden insamlade över tid
  • Statistisk analys av mätvärden insamlade på olika platser
  • Statistisk analys när vissa mätvärden ligger under detektions- eller rapporteringsgränser