Försöksplanering

Datainsamling är ofta en dyr och tidskrävande process. Det är viktigt att ni samlar in tillräckligt mycket data för att kunna besvara er frågeställning, men samtidigt är det viktigt att inte lägga resurser på att samla in för mycket data eller ointressant data. Det är därför av yttersta vikt att ni noggrant planerar er studie i samråd med en statistiker. Jag kan hjälpa er att komma fram till vilken data ni ska samla in, hur ni ska samla in den och hur mycket data ni egentligen behöver. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er att få ut mer av era data.

Exempel på tjänster:

  • Statistisk planering av studien/försöket
  • Planering av studier för att optimera processer och tekniska system
  • Bestämma stickprovsstorlek
  • Beräkning av studiens styrka (power)
  • Hjälp med utformning av enkäter

”To consult the statistician after an experiment is finished is often merely to ask him to conduct a post mortem examination. He can perhaps say what the experiment died of.”
– R.A. Fisher