Forskare och doktorander

Många forskare är oroliga för om den statistiska analysen i deras arbeten håller måttet – eller står helt och stampar utan att veta hur de ska analysera sina data. De vill inte vilseleda sig själva eller andra med dålig statistik, och inte heller få en artikel refuserad för att den statistiska analysen är undermålig. Att ha med en välmeriterad statistiker i forskningsarbetet borgar för väl utförda analyser och ger tyngd i diskussioner med granskare och redaktörer.

Jag har många års erfarenhet av att hjälpa forskare från en rad olika områden med statistik. Ta gärna en titt på min publikationslista. Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er att få ut mer av era data.

Exempel på tjänster:

  • Statistisk rådgivning och analys
  • Hjälp med diskussion och presentation av statistiska metoder i manuskript
  • Statistisk genomgång av manuskript
  • Hjälp med försöksplanering