Expertvittne

Statistik, simuleringar och beräkningar av sannolikheter blir allt viktigare i rättegångar. Tre viktiga egenskaper krävs av ett expertvittne i statistik:

  • Skicklig kommunikatör: Jag har många års erfarenhet av att förklara komplicerad statistik och beräkningar av sannolikheter för lekmän. Som lärare och konsult jobbar jag dagligen med att göra svåra tekniska detaljer lätta att förstå.
  • Hög trovärdighet: Hög akademisk kompetens ger trovärdighet. Jag disputerade i matematisk statistik vid Uppsala universitet 2014 och tilldelades Cramérpriset för bästa svenska doktorsavhandling i statistik. Därefter har jag jobbat som universitetslektor i statistik på samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, där jag utnämndes till docent i statistik 2017. Jag har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom både teoretisk och tillämpad statistik.
  • Stora kunskaper i statistik och sannolikhetsteori: Jag har både breda och djupa kunskaper inom ämnet, vilket gör att jag kan hjälpa er att bedöma bevisvärdet av statistik och sannolikhetsberäkningar.

Kontakta mig så pratar vi om hur jag kan hjälpa er som expertvittne.