Tidigare uppdrag

Exempel på tidigare uppdrag:


Dataanalys och utveckling av smarta algoritmer för mjölkningsrobotar

 

Rådgivning kring utveckling av analys- och prognosverksamhet

 

Rådgivning kring utveckling av dataanalyser och prognoser

 


Utveckling av system med artificiell intelligens för mjölkindustrin

 


Statistisk analys av biomarkörsdata

 


Workshop i statistik

 


Statistisk analys för business intelligence

 


Statistisk analys av biomarkörsdata över tid

 

Utveckling av mjukvara för analys av mikrobiologiska data

 

Statistisk analys av kliniska studier och enkätstudier

 

Analys av biomarkörsdata från kliniska studier

 

Analys av miljökemiska mätningar

 


Statistisk analys av neuropsykologiska experiment

 

Leder projekt inom onlinebaserad undervisning i statistik och matematik

 


Statistisk modellering av data från högteknologiska sensorer


Statistisk analys inom bl.a. kärnbränslehantering, cancer, antibiotikaresistens och flödeskemi

 


Matematisk problemlösning för musikvideoproduktion